Informace pro rodiče a žáky třídy 8. A

Pokyny ke školní exkurzi : vánoční Vídeň 

Datum: čtvrtek 21. 12. 2023                                                                                                                                                                                               

Sraz: 6:45 hod. - Obchodní akademie, náměstí Svobody 127/1, Jihlava 

Předpokládaný návrat: 20:30 - 21:00 hod.  

Cena: zdarma (placeno ze školního projektu)  

Program: prohlídka nejznámějších pamětihodností Vídně, přírodovědného muzea a světoznámého vánočního trhu 

Nutné! Platný vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny, léky, které žák/yně užívá (popř. Kinedryl), vhodná obuv,   

pláštěnka, jídlo na celý den, kapesné dle uvážení (počítat i s menší částkou na WC, které bývá v Rakousku zpoplatněno, většinou 0,5 EUR)

Během školního výletu platí všechna ustanovení školního řádu týkající se bezpečnosti a chování žáků na školních akcích. 

Škola si vyhrazuje právo, že v případě vážných kázeňských přestupků se žák/žákyně této exkurze nezúčastní. 

 

 

Sešity pro 8. ročník:          
     
Předmět Č.sešitu Počet sešitů na 1 žáka
Český jazyk 564 1
  524 2
  544 1
Matematika 460 1
  520 1
Občanská výchova 544 1
Anglický jazyk 464 1
Anglický jazyk-testový sešit 544 1
Dějepis 464 1
Zeměpis 540 1
  560 1
Fyzika 520 1
Fyzika 540 1
Chemie 460 1
  540 1
Rodinná výchova 524 1
Přírodopis 564 1
Hudební výchovaML1   1
Ruský jazyk/Německý jazyk 464 0
Pracovní činnosti 524 0
Výtvarná výchova   1
Kreslicí karton A4 200g 210x297 30
Kreslicí karton A3220g 297x42035 220g 210x297 20
Skicák hit   1
Náčrtník 210881-0 1
Eurofolie   10
Složka barevných papírů 211006 1

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz