Škola

Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola pro život"

Základní strategie školy

 • Připravujeme žáky pro úspěšné zvládnutí studia na středních školách a učilištích.
 • Věnujeme se vzdělávání žáků - cizinců a zajišťujeme jim podporu, orientaci a adaptaci v odlišném sociokulturním prostředí
 • Formujeme aktivní jedince, kteří pracují se svými právy a povinnostmi.
 • Vychováváme tolerantní, slušné a vzdělané mladé lidi.
 • Podporujeme kreativní myšlení žáků a jejich efektivní komunikaci.
 • Učíme žáky, jak se vzdělávat, pracovat s informacemi, spolupracovat a vzájemně si naslouchat.
 • Rozvíjíme touhu žáků po celoživotním vzdělávání.
 • Rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku pro úspěšný vstup do školy zařazením do přípravné třídy.
 • Poskytujeme kvalitní podmínky pro zájmovou činnost žáků.

 

Naše výhody

 • Využíváme výhod méně početného kolektivu ve třídách (snadná komunikace, osobní znalost a individuální přístup, možnost asistenta pedagoga).
 • Pedagogický sbor s vysokou odborností, individuálním přístupem k žákům a vstřícností.
 • Uplatňujeme individuální péči u dětí se specifickými poruchami učení.
 • Nabízíme výuku anglického jazyka od 2. třídy, německého jazyka od 7. třídy.
 • Interaktivní tabule v každé třídě a odborné učebně.
 • Moderně vybavená počítačová učebna.
 • Zajišťujeme bohatý výběr zájmových kroužků na 1. a 2. stupni (keramická dílna).
 • Školní pěvecký sbor.
 • Možnost návštěvy školní družiny a školního klubu v odpoledních hodinách.
 • Nabízíme využití školní knihovny a školního informačního centra s počítačovými stanicemi  připojenými na internet.
 • Zajišťujeme pitný režim pro žáky.
 • Pořádáme lyžařský výcvikový kurz v 7. ročníku, zahraniční exkurze pro žáky 2. stupně.
 • Výběr ze dvou jídel v moderně vybavené jídelně.
 • Účast na řadě sportovních soutěží (florbal, fotbal, Pohár rozhlasu, vybíjená).
 • Zapojení do projektů:  Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šance pro každého, Příběhy našich sousedů, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravá pětka, Čtení pomáhá.

Vztah k rodičům a veřejnost

 • Zlepšujeme a rozvíjíme vztahy mezi školou, rodiči a dalšími rodinnými příslušníky (zavedení elektronické žákovské knížky).
 • Při komunikaci upřednostňujeme osobní setkání.
 • Nabízíme možnost pronájmu tělocvičny v odpoledních hodinách.

 

budova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz