Vize a mise školy

Mise školy

 • Snažíme se o maximální psychický a fyzický rozvoj dětí a mládeže z ČR, členských států EU i třetích zemí.
 • Věnujeme se vzdělávání žáků-cizinců, zajišťujeme jejich úspěšnou adaptaci v odlišném sociokulturním prostředí.
 • Budujeme pozitivní vztah žáků ke škole a vzdělávání.
 • Připravujeme žáky pro úspěšné zvládnutí studia na středních školách podle motta ŠVP „Škola pro život.“
 • Absolvent naší školy je vybaven základními klíčovými kompetencemi určenými standardem vzdělávání.

Vize školy

 • Chceme realizovat vzdělávání ve třídě zaměřené na čtenářskou, mediální a počítačovou gramotnost našich žáků.
 • Chceme dále modernizovat všechny prostory školy, zaměřit se na projekty podporující environmentální výchovu a prevenci sociálně patologických jevů.
 • Chceme nabídnout žákům možnost získání jazykového certifikátu z anglického jazyka.

Strategie školy

 • Máme vytvořená jasná a srozumitelná pravidla ke své činnosti i k řešení problémů, žákům i jejich zákonným zástupcům poskytujeme pomoc a podporu.
 • Disponujeme nadstandardně vybavenými učebnami a esteticky podnětným prostředím.
 • Úzce spolupracujeme se vzdělávacími i výchovnými organizacemi a firmami v regionu.
 • Vytváříme prostor pro individuální přístup ke každému žáku a zároveň podporujeme začlenění a spolupráci mezi žáky z různých zemí i odlišného sociokulturního prostředí.

Přidáno 27. 10. 2019, autor: Kateřina Pisková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz