Informace o jídelně pro školní rok 2023/2024

Stručné informace z vnitřního řádu školní jídelny

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Školní jídelna je součástí Základní školy Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace

Telefon:          565 598 280

E-mail:            skolni.jidelna@zskrizova.cz

Vedoucí ŠJ:    Radek Vitouš

 

Ve školní jídelně se připravují obědy pro žáky a zaměstnance Základní školy Jihlava, Křížová 33. Všichni strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů připravovaného jídla.

První den nemoci žáka (dle vyhlášky 107/2005 Sb., § 4 odst. 9) je považován za pobyt ve škole, proto si lze oběd vyzvednout ve školní jídelně. Od druhého dne je nutné obědy odhlásit.

 

Výdej obědů:             11:25 – 14:00 hodin

Ceny obědů

Věková kategorie

Cena oběda

Platba obědu „pevná záloha“

Do 6 let

24,00 Kč

610,00 Kč

7 – 10 let

26,00 Kč

660,00 Kč

11 – 14 let

28,00 Kč

700,00 Kč

15 a více let

30,00 Kč

740,00 Kč

Dospělí

 

500,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářní roku)

Platby obědů

  • Inkasem z účtu – je nutné před zahájením poskytování služeb mít zřízený souhlas k inkasu
  • Převodním příkazem – bezhotovostní platba z účtu na účet ŠJ
  • Vkladem hotovosti na účet ŠJ

Účet školní jídelny: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 29022-1466077389/0800

 

Změna, odhlašování obědů

  • Po provedení plateb je všem strávníkům, kterým proběhla platba, přihlášen automaticky oběd č. 1. na celý nadcházející měsíc. Změnu oběda z č. 1 na č. 2, mohou strávníci provést na terminálu nebo prostřednictvím internetu, nejpozději ve čtvrtek do 14:00 hodin na celý další týden.
  • Odhlášení stravy si žák (zákonný zástupce) může vyřídit telefonicky na tel. č. 565 598 280, osobně v kanceláři vedoucího ŠJ nebo na terminálu, internetu vždy do 14.00 hodin pracovního dne, který předchází dni odhlašovanému.

 

Pokud se strávník rozhodne ukončit stravování, je jeho povinností se odhlásit. Tuto skutečnost je povinen písemně nahlásit vedoucímu ŠJ. Platí to i v případech, kdy odchází na jinou školu.

Všechny připomínky a názory popř. stížnosti ke stravování lze uplatnit u vedoucího školní jídelny nebo u ředitelky školy.

 

 

Radek Vitouš,

vedoucí školní jídelny

Přidáno 16. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz