Když se řekne mezinárodní a světový

Na tuto otázku hledali odpověď žáci a žákyně naší školy ve středu 5. 4. 2023. V rámci celoškolního projektu se stejným názvem si žáci 2. stupně mohli vybrat různé dílny a workshopy podle svých zájmů. Postupně si připomněli, proč se slaví a připomínají různé mezinárodní a světové dny a s čím jsou spjaty.

Žáci a žákyně se seznámili s Mezinárodním dnem matematiky, Světovým dnem oceánů a hor, zjistili, co si připomínáme Světovým dnem stromů a Dnem Země. Kulturně založení žáci si přišli na své při workshopu, který se zaměřil na Světový den divadla i Světový den tance. Při jeho realizaci se pokusili nejen o výtvarné ztvárnění, ale paní učitelky pro děti vymyslely i zajímavé pohybové aktivity. Kdo má rád knihy, mohl se zapojit do dílny věnované Světovému dni knihy a autorských práv, Světovému dni poezie, případně zmapovat cestu knihy od nápadu autora, který se rozhodne knihu napsat, až po vydání knihy. Hudbě, zpěvu a hře na hudební nástroje se mohly děti věnovat ve workshopu připomínajícímu Světový den hudby. Divadelní oponu mohli chlapci a děvčata vytvářet v další dílně a připomenout si Světový den divadla. Žáci 1. stupně se věnovali seznámení s významnými dny v rámci třídních kolektivů, někteří navštívili Muzeum Vysočiny, aby zjistili, proč se slaví Světový den muzeí.

Projekt se žákům velmi líbil. Poděkování patří i všem vyučujícím a asistentkám pedagoga, kteří se aktivně do přípravy a realizace projektu zapojili.

 

Mgr. Lenka Picková


Zobrazení: Alba | Podle data

Když se řekne mezinárodní a světový


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz